Iguals i Diferents: Equitat de gènere a la Barceloneta

Xarxa d’inserció sociolaboral del Barcelona Activa

La Xarxa d’Inserció Sociolaboral es va constituir amb la finalitat de propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l’estratègia d’inclusió sociolaboral a la ciutat de Barcelona. L’objectiu és  afavorir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i dels col·lectius més vulnerables, tot optimitzant els recursos existents en el conjunt de les entitats membre.

La Xarxa d’Inserció Sociolaboral compta amb les actuacions següents:

  •   Programa trimestral d’activitats flexibles i en diferents formats que permeten la transferència i intercanvi de coneixements , metodologies, experiències i bones pràctiques d’inserció sociolaboral.
  •   Comissions de treball temàtiques que esdevenen espais de reflexió i de cerca d’estratègies per a la millora de les polítiques d’inclusió sociolaboral.
  •   El lloc Web de la Xarxa: un portal on trobar la informació dels recursos d’ocupació que gestionen les entitats membre de la xarxa.

A la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona la promoguda  a través de Barcelona Activa i de l’Institut Municipal de persones amb discapacitat i la integren prop de 60 entitats de la ciutat de Barcelona que desenvolupen programes i serveis d’inserció laboral i els principals agents socials .

http://xarxainser.barcelonactiva.cat

Leave a Reply